Live: Пресс-конференция председателя КГД Давида Ананяна (video)

Live: Пресс-конференция председателя КГД Давида Ананяна